Skip to content Skip to footer

Deventer Bandstoot Competitie

Welkom

Welkom bij de Deventer Bandstoot Competitie.

Deze Deventer Bandstoot Competitie is in het leven geroepen in 1990 omdat veel leden de tijd tussen eind competitie en begin van de nieuwe competitie te lang vonden duren.
De animo om mee te doen in deze Deventer Bandstoot Competitie is in de eerste jaren zo gegroeid dat we deze zijn blijven organiseren.
Aan deze competitie doen per seizoen gemiddeld 25 teams mee uit het district Stedendriehoek.

We beginnen op 17 april 2023 en eindigt op 09-07-2023 waar de finale wordt gespeeld.
Na de finale hebben een bbq voor alle deelnemers en een grote verloting.

Een team bestaat uit 4 spelers.
Men mag maximaal 7 spelers opgeven voor een team.
Wedstrijdkleding is niet verplicht.

De finale wordt gespeeld met 6 teams die in de laatste week op de dinsdag, donderdag en de zondag wordt gespeeld.
We gebruiken net als in de competitie BiljartPoint om de uitslagen in te voeren.

Vanaf dit jaar zal ik ook de finales ook plaatsen bij de verenigingen die maar 1 biljart hebben.

Voor vragen over de bandstootcompetitie kunt u terecht bij Hans Post, Tel: 06-42107054.
Kosten inschrijving D.B.C. € 10,00 per deelnemer.
Overmaken op rekeningnummer NL 31 RABO 0314565841 t.n.v. J.C.W.H. Post onder vermelding van je teamnaam.
De betalingen dienen bij inschrijving worden overgemaakt.